Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Termék problémák:

Ha a vásárló által megvásárolt termék mérete, vagy esetleg színe nem megfelelő, úgy a vásárló termék kézhezvételétől (azaz szerződés teljesítésétől) számított 7 naptári napon belül jelezheti, azt webáruházunk ügyfélszolgálatánál A vásárló az ezzel kapcsolatos igényét a webáruházunk ügyfélszolgálatára elküldött e - mailben terjesztheti elő. Amennyiben a csere termék a webáruház készletén rendelkezésre áll, úgy a vásárló által visszaküldött termék kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül kicseréljük azt. Ha a termék a webáruház készletén nem áll rendelkezésre, úgy a vásárló által visszaküldött termék kézhezvételétől számított 4 héten belül tudjuk kicserélni. Csak azokat termékeket áll módunkban kicserélni, amelyeket a vásárló sérülésmentesen, hiánytalanul, gyári csomagolásban, a mellékelten csatolt minőségi igazolással ellátva küld vissza. A vásárló által használatba vett terméket nem cseréljük ki. A vásárló által visszaküldött termék webáruházba történő beérkezését követően cseréljük ki a terméket. Ebben az esetben a termék visszaküldésének, és újbóli kiszállításának költsége a vásárlót terheli.
 

Szavatosság:

Ai idevonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 6 hónap szavatosság jótálás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított hat hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, elázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz  szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.
Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/  telefon számán vagy az ügyfélszolgálaton.Munkanapokon : 10-16-között. Telefon: +36 20 36 41 401 
A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.